همایونفر میترا

مدت مدیدی سرگرم امتحان کردن چیزها و کارهای مختلف و متفاوتی بودم تا اینکه بالاخره به نقطه پیدایش خواسته ی دلم رسیدم و دلخواه خودم را پیدا کردم در زمینه زندگی شغلی ام. دوست دارم شما هم در زمینه کاری خواسته دلتون رو پیدا کنید و براش زحمت بکشید.